Image

Meksika 2/Mexico 2

4 May

elinaruka_mex_08_cp

Meksika 1/Mexico 1

30 Apr

Pie Frīdas Kallo un Djego Rivjeras mājas/At Frida Callo and Diego Riviera’s house

elinaruka_mex_07_cp

Pīle/A Duck

11 Mar

Brīnišķīga nabaga pīles bilde. Foto: Stīvs peldētājs (es krastā). A beautiful image of the poor duck by Steve, the winter swimmer (I’m on the shore).

© Stephen Hernan

© Stephen Hernan

© Stephen Hernan

© Stephen Hernan

Vienkārši Elīna/Simply Elina

9 Mar

Ne gluži plakāts šoreiz, bet vēl joprojām gaviļniece. / Not really a poster this time but still the birthday girl.

elinaruka_janv2014_elina2

Neizdevies skaistums/Unsuccessful Beauty

27 Feb

Kaut kas skaists tajā, ka neizdevās – varēja būt labs kadrs, bet atkal tehniskas problēmas.. / There is something beautiful in the fact that the picture is not successful; it could have been a nice one if not technical issues again.

elinaruka_pb_feb2014_10

Ziepes/A Case

25 Feb

Fotogrāfs jau nebūs īsts fotogrāfs, ja neizmantos situāciju; pat, ja mājās “ziepes”. /Would a photographer be a photographer if not take advantage of a situation even if it is rather a trouble.

elinaruka_chi_jan2014

Plakāts/Poster

24 Feb

Elīna, dzimšanas dienas gaviļniece, kurai par godu tapa šī bilde, teica, ka šī bilde varētu būt, piemēram, JRT teātra izrādes plakāts.

elinaruka_2014

 

Elina, the birthday girl in whose honor this image was made, said it could serve well as a poster for a theater play (specifically, for the Latvian JRT)

Pieķerta darbībā/Caught in Action

23 Feb

DSC00120

DSC00129

DSC00145

Ņujorka/New York

22 Feb

MoMA PS1 muzejs. Ņujorka. 2014. gada janvāris/MoMA PS1 museum. New York. January 2014

elinaruka_newyork2014

Drīz/Soon

17 Feb

Drīz es mainīšu tēmu. Apsolos. Bet šodienas bilance – 1 neredzamais slēpotājs, kas tieši pirms manis bija atstājis svaigas pēdas, 1 garš puisis ar mazu sunīti, 1 maza auguma sieviete ar vidēji lielu suni un 5 buciņi. Sniega vētra pierima tieši uz manu slēpošanas laiku. Lieliski!

elinaruka_17feb14

 

elinaruka_17feb14_2

I will soon shange the subject, promise! However, the balance of the day – one invisible skier who had left fresh path just before me, one tall guy with a little dog, one small woman with a rather big dog and five deer. The snow storm calmed down exactly for the time I was out skiing. Amazing!